Monday, December 17, 2007

Tula Ukol sa Alibata

Ang Alibata ni Mike at ni Pol

(a true story)

Mayroon akong kakilala

Dalawang tao sa T.U.P.

Ang pangalan ng isa ay Mike

At ang isa naman ay Pol

Sila ay kapwa noon nahilig

Sa pagsusulat ng mga titik

Titik na ang ginamit

Ay Alibata na kanilang hilig

Ang istilo nitong si Mike

Ay pagsulat ng kanyang buhay

At ito naming si Pol

Sa pagpinta isinalaysay

Naalala ko pa nga noon

Ang Alibata na animoy ibang titik

Hindi kilala nino man

Ngunit si Mike at Pol ay nahilig

Isang araw itong si Mike

Nakitaan ko ng "notebook"

May nakasulat na Alibata

At litrato ng pagkabata

Yung pala ang kanyang buhay

Sa quezon nya pinuno ng kulay

Bagaman marami ang pinaluha

Siguradong mas marami ang natuwa

Heto namang si Pol

Na mahilig magpinta

Guamwa ng isang obra

Pininta ang titik ng Alibata

Alam nyo ba ang kinalabasan

Haay naku parang isang karimlan

Ang obrang ito ay nagustuhan

Ng mga huradong nagpapalakpakan

Isang obrang ukol sa Alibata

Ipininta at binigyang buhay

Ginamitan ng ibat ibang kulay

Nitong si Pol na nagkamalay


Oo, si Pol at si Mike

Bagaman magkaiba ang nagging buhay

Iisa ang hangarin iisa ang mithiin

Magkaiba nga ang kanilang tinahak na landas

Ngunit magkasamang tumuklas

Sa kinalaman ng bato sa Roma

Ng tatsulok at ng lupa

Oo’t magkaiba ang buhay

Nitong si Mike at si Pol na mahusay

Ngunit iisa ang kanilang hangarin

Ang Alibata ni Juan ay mapansin

Tula Ukol sa Alibata ni: Sam Casuncad

No comments: